Ajankohtaista
17.3. 2017
KONEET PUUN JATKOJALOSTUKSEEN
Puukerrostalot ovat tekemässä lopullista läpimurtoa
Tähän mennessä yli kaksikerroksisia puisia asuinkerrostaloja on rakennettu Suomeen 52 kpl, yhteensä 1 233 asuntoa. Vuonna 2016 on aloitettu noin 600 uuden puukerrostaloasunnon rakentaminen. Kaikkiaan uusia asuinpuukerrostalokohteita on nyt vireillä noin kuuden tuhannen asunnon verran eri puolille Suomea. Puisia monikerroksisia työpaikkarakennuksia on rakennettu kolme. Uusia puisia koulurakennuksia on rakenteilla ja vireillä noin kymmeneen kuntaan. Puiset koulurakennukset ovat yleistymässä, kun on haluttu tavoitella terveellistä ja viihtyisää sisäilmastoa.
Puukerrostalojen eri runkojärjestelmiä
Puukerrostalorakentamiseen on tarjolla useita eri runkojärjestelmiä, joihin on riittävästi puuelementtien tuotantolaitoksia ja valmistuskapasiteettia Suomessa. Puukerrostalorakentamisessa on voimakkaasti yleistymässä erityisesti CLT (Cross Laminated Timber) -tekniikka, jossa rakennuksen kantavina pysty- ja vaakaelementteinä toimivat laudoista kerroksittain ristiinliimatut massiiviset puulevyt. CLT-järjestelmäkehitystä on vienyt Suomessa voimakkaasti eteenpäin StoraEnso, joka käynnisti vuonna 2016 Varkaudessa myös oman LVL-massiivipuulevy- tuotannon, jota voidaan käyttää CLT-levyn tavoin rakennuksen runkorakentamisessa. Helpon liitostekniikan, ilmatiiviyden ja rungon jäykistyksen vuoksi CLT ja LVL ovat kilpailukykyisiä erityisesti korkeissa puukerrostaloissa. Suomen ensimmäinen CLT tehdas on valmistunut Kuhmoon, jossa on alkanut kotimainen CLT-tuotanto joulukuussa 2014. Seuraavat CLT-tehtaat ovat tulossa Alajärvelle ja Kauhajoelle. Puukerrostalorakentamiseen on yleistymässä myös CLT-runkoon perustuva tilaelementtitekniikka. Tilaelementtirakentamisen kuiva, kevyt, tehtaalla pitkälle esivalmistettu ja nopea rakentamistapa lyhentää rakentamisaikaa ja alentaa täten kokonaiskustannuksia.
31.01.2017
”CLT Finland Oy kerää puun ympärille osaajien arvoketjun” – Ilkka 24.1.2017
”Ensimmäiset erät ristiinlaminoitua massiivipuuta, CLT:tä, ovat valmistuneet”,
projektipäällikkö Maarit Liikala julkistaa Ilkka-lehdessä Johanna Heikkilän kirjoituksessa HOISKOssa käynnistyneestä ”CLT:n hyödyntämisen arvoketjun selvittäminen”-hankkeesta. Hallituksen puheenjohtaja Jukka Peltokangas täydentää kysyntää olevan mittavistakin kohteista. HOISKO tähtää kuitenkin CLT-rakentamisen tunnetuksi tekemiseen myös tavallisessa omakotirakentamisessa ja haluaa esiintuoda tuotteen monipuolisuuden laajoine jatkojalostusmahdollisuuksineen. Yhteistyö- ja arvoketjun vahvistaminen Leader Aisaparin tukeman hankkeen avulla on konkreettinen toimi kohti älykästä asumista sekä ekologisen ja turvallisen tuotteen uusia hyödyntämistapoja. Tavoitteena on lisäarvon tuominen sekä CLT:tä käyttäville asiakkaille että yhteistyökumppaneille.
Parhaillaan HOISKO etsii kumppanuuksia CLT:n jatkokäsittelijöistä sekä osaajista erityisesti suunnittelu- ja arkkitehtipalveluiden, teknologian, asumiseen ja rakentamiseen liittyvien palvelujen, talotekniikan, komponenttien sekä ovi-, ikkuna- ja eristevalmistuksen alueilta. Liikala toteaa yhteydenottoja yhteistyömahdollisuuksista tulleen kiitettävästi ja kannustaa edelleen matalan kynnyksen yhteydenottoon mikäli materiaali ja siihen liittyvä liiketoiminta kiinnostaa.
LIGNA-messut Hannover
20.5. 2019
Loistava mahdollisuus nähdä koko puuta työstävä maailma kerralla Olemme LIGNA-messuilla Hundeggerin osastolla halli 13 osasto C10 sekä Ledinekin osastolla halli 27 osasto C20. Tavataan messuilla 27.5.- 31.5.
LIGNA-messut Hannover
20.5. 2019
Loistava mahdollisuus nähdä koko puuta työstävä maailma kerralla Olemme LIGNA-messuilla Hundeggerin osastolla halli 13 osasto C10 sekä Ledinekin osastolla halli 27 osasto C20. Tavataan messuilla 27.5.- 31.5.