MARIOCON OY | Kiulukuja 4 | 60550 Nurmo | puh. +358 40 594 8492, +358 40 350 3346 | matti.asumus@mariocon.fi, toni.pasma@mariocon.fi Hundegger K2i- kone soveltuu hirsitalotehtaille, TimberFrame- taloille ja vaativille, suurille palkkityöstöille. K2- sarjan koneita on Suomessa käytössä 14 ja aiempaa K1- sarjan konetta on kolme kappaletta. Ensimmäinen K1- kone tuli Suomeen vuonna 1999. K1 ja K2 -mallia on valmistettu jo yli tuhat konetta.  Kone on suunniteltu dimensioiltaan 20 x 50 mm - 300 x 450 mm (optio 625 mm / 900 mm / 1250 mm) olevien rimojen, lautojen (myös päällekkäin syötettyjen), palkkien ja hirsien katkaisuun ja liitostyöstöjen tekemiseen ilman uudelleenasetusta. K2i -kone ei ole perinteinen hirsikone lainkaan, mutta tällä hetkellä kone on saavuttanut suosiota hirsitalotehtaiden keskuudessa. Koneen joustavuus, mittatarkkuus, työstöjen monipuolisuus, tehokkuus: metrimäärä / miestyötunti on huippuluokkaa. Kone tarvitsee periaatteessa vain yhden miehen, jonka työtehtäviin sisältyy myös hirsien pakkaaminen. Syötetyn katkaisulistan jälkeen kone valmistaa kappaleet automaattisesti, koneen käyttäjän siihen puuttumatta lainkaan. Katkaisulistat saadaan lähes kaikista markkinoilla olevista tunnetuista suunnitteluohjelmista. Suurin hirsikoko koneelle on ulkomitoilla 270 mm x 370 mm, porauksia voi olla useamman kokoisia samassa hirressä, kaikenlaiset palkkiupotukset, niin kevyet kuin massivisetkin väliseinät on mahdollista upottaa varsinaiseen hirsiseinään. Lohenpyrstöliitokset monine eri variaatioineen on tullut mahdolliseksi myös. Hirsituotantoon tarkoitetulla koneella voi valmistaa lisäksi Pre-cut osia, liimapuupalkkeja, sekä vaativia kattorakenteita. Lisäksi Pre-cut osia voi pinkata päällekkäin siten, että max. pinkan korkeus on 300 mm. Näissä suhteissa kone on ylivoimainen, sillä voi valmistaa lähes kaikki puuosat. Hirsituotanto K2i
Sahaleikkaus 1250
Pyöröhirsi
Lankku
Stack - TLI - 2
VIDEO TYÖSTÖESIMERKKEJÄ        >>
Hundegger tarjoaa merkittäviä etuja: • Markinajohtajan laatua ja suorituskykyä • 2 vuoden takuu! • Verraton hinta-/suoritussuhde • Kaikentyyppiseen puurakentamiseen yksi ja sama kone • Yksilöllisen ja asiakkaan toiveiden mukaisen varustuksen mahdollistava modulaarinen rakenne • Kone on koska tahansa täydennettävissä! • Ohjelmapäivitykset jatkuvasti veloituksetta! • Ohjelmakehitys - Koneenrakennus - Asiakaspalvelu - kaikki saman katon alta! • Asiakaspalvelua lähes kellon ympäri! • Täydellinen lisävarustus: automaattinen paketin purku, raakapuun pituuden mittaus, mustekirjoitus,  etiketöinti, höyläys ja viisteitys.  Modulaarisen rakennustavan ansiosta voidaan kone varustaa yksilöllisesti, yrityksen tarpeiden   ja toiveiden mukaan. Koneen varustusta voidaan haluaman mukaan myös täydentää jälkikäteen.  Kaikki toteutukset puhtaasta, täysautomaattisesta ka kaisuautomaatista täydellisesti varustettuun   yhdistelmäkoneeseen ovat mahdollisia. Yhdistelmäkone sopeutetaan kulloisiinkin paikallisiin   olosuhteisiin ja yrityksen yksilöllisiin tarpeisiin.  Uutuutena on mahdollista lisätä erillinen porayksikkö linjaan Hundegger K2i -koneen rinnalle. © Mariocon Oy  | Mainostoimisto Zoomi
Hundegger tarjoaa merkittäviä etuja: • Markinajohtajan laatua ja suorituskykyä • 2 vuoden takuu! • Verraton hinta-/suoritussuhde • Kaikentyyppiseen puurakentamiseen yksi ja sama kone • Yksilöllisen ja asiakkaan toiveiden mukaisen varustuksen  mahdollistava modulaarinen rakenne • Kone on koska tahansa täydennettävissä! • Ohjelmapäivitykset jatkuvasti veloituksetta! • Ohjelmakehitys - Koneenrakennus - Asiakaspalvelu - kaikki  saman katon alta! • Asiakaspalvelua lähes kellon ympäri! • Täydellinen lisävarustus: automaattinen paketin purku,  raakapuun pituuden mittaus, mustekirjoitus,  etiketöinti, höyläys ja viisteitys.  Modulaarisen rakennustavan ansiosta voidaan kone  varustaa yksilöllisesti, yrityksen tarpeiden  ja toiveiden  mukaan. Koneen varustusta voidaan haluaman mukaan  myös täydentää jälkikäteen.  Kaikki toteutukset puhtaasta, täysautomaattisesta kat-  kaisuautomaatista täydellisesti varustettuun  yhdistelmä-  koneeseen ovat mahdollisia. Yhdistelmäkone sopeutetaan  kulloisiinkin paikallisiin  olosuhteisiin ja yrityksen yksilölli-  siin tarpeisiin.  Uutuutena on mahdollista lisätä erillinen porayksikkö  linjaan Hundegger K2i -koneen rinnalle. Hirsituotanto K2i
Sahaleikkaus 1250
Pyöröhirsi
Lankku
Stack - TLI - 2
VIDEO TYÖSTÖESIMERKKEJÄ        >> Hundegger K2i- kone soveltuu hirsitalotehtaille, TimberFrame- taloille ja vaativille, suurille palkki- työstöille. K2- sarjan koneita on Suomessa käytössä 14 ja aiempaa K1- sarjan konetta on kolme kappa- letta. Ensimmäinen K1- kone tuli Suomeen vuonna 1999. K1 ja K2 -mallia on valmistettu jo yli tuhat konetta.  Kone on suunniteltu dimensioiltaan 20 x 50 mm - 300 x 450 mm (optio 625 mm / 900 mm / 1250 mm) olevien rimojen, lautojen (myös päällekkäin syötet- tyjen), palkkien ja hirsien katkaisuun ja liitostyöstöjen tekemiseen ilman uudelleenasetusta. K2i -kone ei ole perinteinen hirsikone lainkaan, mutta tällä hetkellä kone on saavuttanut suosiota hirsitalotehtaiden keskuudessa. Koneen joustavuus, mittatarkkuus, työstöjen moni- puolisuus, tehokkuus: metrimäärä / miestyötunti on huippuluokkaa. Kone tarvitsee periaatteessa vain yhden miehen, jonka työtehtäviin sisältyy myös hirsien pakkaaminen. Syötetyn katkaisulistan jälkeen kone valmistaa kappaleet automaattisesti, koneen käyttäjän siihen puuttumatta lainkaan. Katkaisulistat saadaan lähes kaikista markkinoilla olevista tunne- tuista suunnitteluohjelmista. Suurin hirsikoko koneelle on ulkomitoilla 270 mm x 370 mm, porauksia voi olla useamman kokoisia sa- massa hirressä, kaikenlaiset palkkiupotukset, niin kevyet kuin massivisetkin väliseinät on mahdollista upottaa varsinaiseen hirsiseinään. Lohenpyrstölii- tokset monine eri variaatioineen on tullut mahdolli- seksi myös. Hirsituotantoon tarkoitetulla koneella voi valmistaa lisäksi Pre-cut osia, liimapuupalkkeja, sekä vaativia kattorakenteita. Lisäksi Pre-cut osia voi pinkata päällekkäin siten, että max. pinkan kor- keus on 300 mm. Näissä suhteissa kone on ylivoimainen, sillä voi valmistaa lähes kaikki puuosat. MARIOCON OY  Matti Asumus +358 40 594 8492 Toni Pasma +358 40 350 3346 © Mariocon Oy  | Mainostoimisto Zoomi