Kattoristikkoteollisuus SC3i "Leikkaus leikkauksessa" -optimointi takaa optimaalisen  puun käytön. Tehokas puun voitto 0,60m = 10%. • Katkaisu - poraus - jyrsintä - pistosahaus -  piirto - kirjoitus • Uutta: vaakasuuntaisilla työstöyksiköillä poraus  ja pistosahaus! • Taloudellisin kone Pre-Cut ja NR-tuotteiden  katkaisuun! Tämän koneen kehityksessä olemme hyödyntäneet yhteensä yli 3500 koneen rakentamisessa karttunut- ta tietotaitoamme ja kokemustamme. Speed-Cut SC3:ssä on kaksi toisistaan riippumatto- masti toimivaa kuljetusjärjestelmää. Tämä mahdollis- taa verrattoman nopean ja tarkan puun käsittelyn ja siten erittäin lyhyet läpikulkuajat ilman asetusta ja säätöä. Katkaisun optimoinnin ansiosta voidaan täysautomaattisesti valmistaa useita erilaisia raken- nusosia yhdestä pitkästä puusta. Raaka-aineen pi- tuudelle ei ole muita rajoitteita kuin käytössä oleva hallitila. Koneella voidaan myös vakiototeutuksessa kuljettaa ja tarkasti työstää monikerrostavaraa, pinkkoja. Speed-Cut on kehitetty etenkin nopeaan ja tarkkaan katkaisuun sekä yksinkertaisten puurakennusosien valmistukseen, lisätyöstömahdollisuuksina jyrsintä, poraus, kappaleiden mustesuihkumerkintä ja kirjoi- tus. Kattotuolien tai puurunkorakenteiden, Pre-cut komponenttien valmistuksessa saavutetaan ennen- näkemätön nopeus joustavuudesta ja tarkkuudesta tinkimättä. Speedcut on saamassa Suomessa yhä enemmän jalansijaa kattoristikkoteollisuudessa ja elementtita- lotehtailla, koska enää ei tarvita esikatkottua puuta- varaa, ei asetteen tekoa pienille tuotantosarjoille ja optimointiohjelma säästää huomattavasti raaka- ainetta. Syöttökuljettimelle voi pinkata maksimissaan 4 kappaletta päällekkäin 48 mm paksuista lankkua, peräkkäin kaikki eri dimensioiset raaka-aineet väliltä 50 mm – 450 mm. Lisäksi erittäin pitkät viisteet, jopa kappaleen kokopituuden mukaiset viisteet ovat mahdollisia. Koneen tehokkuus ja taloudellisuus perustuukin siihen, että ei tarvita erillisiä työvaiheita esikatkon- taan, materiaalin siirtelyyn, raaka-aineen syöttämi- seen vaan yksi koneenkäyttäjä paketoi valmiit kap- paleet haluttuun nippuun samalla, kun kone työstää seuraavia kappaleita. MARIOCON OY  Matti Asumus +358 40 594 8492 Toni Pasma +358 40 350 3346
TURBO Drive
VIDEO VIDEO VIDEO
TURBO Drive
TURBO Drive Leikkaus
TURBO Drive Board Stretcher
Nopea leikkaus lisätyöstömahdollisuuksilla
Fast - Joustava - Tarkka
Läpileikkaukset 20 x 40-160 x 450 mm
Leikkaus ilman mittausta, piirtoa ja uudelleenasetusta
Kun vaaditaan nopeaa ja joustavaa leikkausta, TURBO-Drive on oikea ratkaisu. Lisäksi kone suorittaa myös poraus- ja jyrsintätöitä sekä kaikenlaisia merkintöjä.
Koneen sydänosa on joustava sahayksikkö, jolla leikkaukset tehdään haluaman mukaisessa kulmassa ja kallistuksella. 360° kääntyvällä ja samalla 90° kallistettavalla 5-akselisella sahayksiköllä ovat kaikki toiveenmukaiset katkaisut, vinot leikkaukset, kolot, lapatyöstöt jne. valmistettavissa nopeasti, tarkasti ja korkealla pintalaadulla.
Toisin kuin pöydän alapuolisella katkaisusahalla, sahanterä voi tässä toteutuksessa laskea akselillaan työstettävän kappaleen alapuolelle ja siten tehdä myös vaakasuuntaan haluamankulmaisia ja haluamanlevyisiä uria.
Kone on kompaktin rakenteensa ansiosta optimaalisesti kapseloitu pöly- ja meluhaittoja vastaan. Se voidaan ilman rakennuksellisia toimenpiteitä asentaa tasaiselle betonilattialle.
© Mariocon Oy  | Mainostoimisto Zoomi